I'm a text widget!

پلاستیک فتوکرومیک

Showing 1–12 of 13 results


 • عدسی عینک پلاستیک فتوکرمیک سوپر ویژن

  عدسی عینک پلاستیک فتوکرمیک سوپر ویژن ( SUPERVISION ) ساخت چین با ضریب شکست ۱.۵۶ در برخورد با نور خورشید تیره تر شده و شدت نور را برای مصرف کننده کاهش می دهد . بهره گیری از پوشش آنتی رفلکس جهت کاهش بازتاب نور محیط و شفافیت دید بیشتر از دیگر ویژه گی های این عدسی می باشد

  تخفیف!
 • عدسی عینک فتوکرمیک ترانزیشن ایسوس

  عدسی عینک فتوکرمیک ترانزیشن ایسوس ( ASUS ) نسل هفتم عدسی های ترانزیشن و ساخت چین همچنین تولید شده از مواد اولیه مرغوب ژاپن می باشد . مواد سازنده این عدسی با ضریب شکست ۱/۵۶ و بدون ته رنگ بوده و همچنین در برخورد با نور خورشید با سرعت بسیار بیشتری تیره شده و شدت نور را برای مصرف کننده کاهش می دهد و در زمان ورود به محیط سر بسته و فاقد نور خورشید نیز با سرعت فوق العاده بیشتری به رنگ قبلی خود باز می گردد . پوشش آنتی رفلکس ۱۶ لایه و پوشش آب گریز علاوه بر شفافیت دید تمیزی آسان تر و در نتیجه طول عمر بیشتر عدسی را به همراه دارد

 • عدسی عینک پلاستیک فتوکرمیک اسکای ( ASUS ) ساخت کره با ضریب شکست ۱.۵۶ و مواد اولیه مرغوب بدون ته رنگ که در برخورد با نور خورشید تیره شده و از شدت نور محیط برای مصرف کننده می کاهد . پوشش آنتی رفلکس ۱۶ لایه و پوشش آب گریز این عدسی علاوه بر شفافیت دید ، تمیزی آسان تر و در نتیجه طول عمر بیشتر عدسی را به همراه دارد 

  تخفیف!
 • عدسی عینک فتوکرومیک ترانزیشن ویولت

  عدسی عینک فتوکرومیک ترانزیشن ویولت ( VIOLET ) ساخت کره با ضریب شکست ۱.۵۶ و مواد سازنده این عدسی بدون ته رنگ بوده و در برخورد با نور خورشید با سرعت بیشتری تیره تر شده و شدت نور را برای مصرف کننده کاهش می دهد و در زمان ورود به محیط سر بسته و بدون نور خورشید نیز با سرعت بیشتری به رنگ قبلی خود باز می گردد . پوشش آنتی رفلکس ۱۶ لایه و پوشش آب گریز علاوه بر شفافیت دید تمیزی آسان تر و در نتیجه طول عمر بیشتر عدسی را به همراه دارد

 • عدسی عینک فتوکرمیک ترانزیشن اسمارت ویژن

  عدسی عینک فتوکرمیک ترانزیشن اسمارت ویژن ( SMARTVISION ) ساخت کره و تولید شده از مواد اولیه مرغوب ژاپن می باشد . مواد سازنده این عدسی با ضریب شکست ۱/۵۶ و بدون ته رنگ بوده و همچنین در برخورد با نور خورشید با سرعت بسیار بیشتری تیره شده و شدت نور را برای مصرف کننده کاهش می دهد و در زمان ورود به محیط سر بسته و فاقد نور خورشید نیز با سرعت بیشتری به رنگ قبلی خود باز می گردد . پوشش آنتی رفلکس ۱۶ لایه و پوشش آب گریز علاوه بر شفافیت دید تمیزی آسان تر و در نتیجه طول عمر بیشتر عدسی را به همراه دارد

 • عدسی عینک فتوکرمیک ترانزیشن اسیلور

  عدسی عینک فتوکرمیک ترانزیشن اسیلور ( ESSILOR ) نسل هفتم عدسی های ترانزیشن و ساخت کشور فرانسه می باشد . مواد سازنده این عدسی با ضریب شکست ۱/۵۰ و بدون ته رنگ بوده و همچنین در برخورد با نور خورشید با سرعت فوق العاده بیشتری تیره شده و شدت نور را برای مصرف کننده کاهش می دهد و در زمان ورود به محیط سر بسته و فاقد نور خورشید نیز با سرعت بسیار بیشتری به رنگ قبلی خود باز می گردد . پوشش آنتی رفلکس ۱۶ لایه کریزال فورته ( مقاومت بالا در برابر خط و خش ) علاوه بر شفافیت دید تمیزی آسان تر و در نتیجه طول عمر بیشتر عدسی را به همراه دارد

 • عدسی عینک فتوکرمیک ترانزیشن ردن اشتوک

   

  عدسی عینک فتوکرمیک ترانزیشن ردن اشتوک ( ESSILOR ) نسل هفتم عدسی های ترانزیشن و ساخت کشور آلمان می باشد . مواد سازنده این عدسی با ضریب شکست ۱/۵۰ و بدون ته رنگ بوده و همچنین در برخورد با نور خورشید با سرعت فوق العاده بیشتری تیره شده و شدت نور را برای مصرف کننده کاهش می دهد و در زمان ورود به محیط سر بسته و فاقد نور خورشید نیز با سرعت بسیار بیشتری به رنگ قبلی خود باز می گردد . پوشش آنتی رفلکس ۱۶ لایه و پوشش آب گریز این عدسی علاوه بر شفافیت دید تمیزی آسان تر و در نتیجه طول عمر بیشتر عدسی را به همراه دارد

 • عدسی عینک فتوکرمیک ترانزیشن هویا SENSITY

  عدسی عینک فتوکرمیک ترانزیشن هویا نسل هفتم عدسی های ترانزیشن و ساخت کشور تایلند و تولید شده از مواد اویه مرغوب ژاپن تحت لیسانس ( HOYA ) می باشد . مواد سازنده این عدسی با ضریب شکست ۱/۵۰ و بدون ته رنگ بوده و همچنین در برخورد با نور خورشید با سرعت فوق العاده بیشتری تیره شده و شدت نور را برای مصرف کننده کاهش می دهد و در زمان ورود به محیط سر بسته و فاقد نور خورشید نیز با سرعت بسیار بیشتری به رنگ قبلی خود باز می گردد . پوشش آنتی رفلکس ۱۶ لایه و پوشش آب گریز این عدسی علاوه بر شفافیت دید تمیزی آسان تر و در نتیجه طول عمر بیشتر عدسی را به همراه دارد

 • عدسی عینک فتوکرومیک زایس لوتوتک PHOTO FUSION

  عدسی عینک فتوکرومیک زایس لوتوتک نسل جدید عدسی های با تغییر رنگ سریع و ساخت کشور آلمان و تولید شده از مواد اویه مرغوب تحت لیسانس ( ZEISS ) می باشد . مواد سازنده این عدسی با ضریب شکست ۱/۵۰ و بدون ته رنگ بوده و همچنین در برخورد با نور خورشید با سرعت فوق العاده بیشتری تا ۸۹ درصد تیره شده و شدت نور را برای مصرف کننده کاهش می دهد و در زمان ورود به محیط سر بسته و فاقد نور خورشید نیز با سرعت بسیار بیشتری به رنگ قبلی خود باز می گردد . پوشش آنتی رفلکس ۱۶ لایه و پوشش آب گریز این عدسی علاوه بر شفافیت دید تمیزی آسان تر و در نتیجه طول عمر بیشتر عدسی را به همراه دارد

 • عدسی عینک فتوکرومیک زایس لوتوتک PHOTO FUSION

   

  عدسی عینک فتوکرومیک زایس لوتوتک نسل جدید عدسی های با تغییر رنگ سریع و ساخت کشور آلمان و تولید شده از مواد اویه مرغوب تحت لیسانس ( ZEISS ) می باشد . مواد سازنده این عدسی با ضریب شکست ۱/۵۰ و بدون ته رنگ بوده و همچنین در برخورد با نور خورشید با سرعت فوق العاده بیشتری تا ۸۹ درصد تیره شده و شدت نور را برای مصرف کننده کاهش می دهد و در زمان ورود به محیط سر بسته و فاقد نور خورشید نیز با سرعت بسیار بیشتری به رنگ قبلی خود باز می گردد . پوشش آنتی رفلکس ۱۶ لایه و پوشش آب گریز این عدسی علاوه بر شفافیت دید تمیزی آسان تر و در نتیجه طول عمر بیشتر عدسی را به همراه دارد

 • عدسی عینک فتوکرومیک ترانزیشن نیمه فشرده ۱/۶۱ویولت

  عدسی عینک فتوکرومیک ترانزیشن نیمه فشرده ۱/۶۱ویولت

  عدسی عینک فتوکرومیک ترانزیشن نیمه فشرده ۱/۶۱ویولت ( VIOLET ) ساخت کشور کره و تولید شده از مواد اولیه مرغوب ژاپن میباشد . این عدسی علاوه بر میزان شفافیت بیشتر نسبت به عدسی های با ضریب شکست ۱.۵۶ از مقاومت بیشتر در برابر شکست و همچنین ۲۰ درصد ظرافت بیشتر برخوردار است . این عدسی در برخورد با نور خورشید با سرعت بیشتری تیره شده و شدت نور را برای مصرف کننده کاهش می دهد و در زمان ورود به محیط سر بسته و فاقد نور خورشید نیز با سرعت بسیار بیشتری به رنگ قبلی خود باز می گردد . پوشش آنتی رفلکس ۱۶ لایه و پوشش آب گریز این عدسی علاوه بر شفافیت دید ، تمیزی آسان تر و در نتیجه طول عمر بیشتر عدسی را به همراه دارد

 • عدسی فتوکرومیک نشکن ترایوکس CUSTOM

  عدسی فتوکرومیک نشکن ترایوکس CUSTOM دارای تمامی پوشش های لازم برای مراقبت کامل از چشم شماست . این عدسی یک رقیب جدی برای عدسی های پلی کربنات بوده و همانند پلی کربنات فوق العاده سبک ، نازک و حتی دارای مقاومت بیشتر در مقایسه با عدسی پلاستیکی ، شیشه ای و حتی عدسی های پلی کربنات می باشد .

  مهمترین مزیت عدسی های ترایوکس

  تولید عدسی های TRIVEX همانند عدسی های مرغوب پلاستیک بوده و این موضوع این برتری شفافیت فوق العاده ای را برای مصرف کننده به همراه داشته و دید فراتر از انتظار را برای مصرف کننده به ارمغان می آورد .

  عدسی فتوکرومیک نشکن ترایوکس CUSTOM دارای گارانتی مادام العمر شکست می باشد


Showing 1–12 of 13 results

چت در واتس آپ
عینک صداقت در تلگرام
عینک صداقت در اینستاگرام