مختصرى بر تاریخچه آموزش عینک سازى در ایران

مختصرى بر تاریخچه آموزش عینک سازى در ایران

همکارى و تلاش اتحادیه با مراکز آموزش انجمن فیزیک ایران سبب شد که دوره هاى دو ساله کاردانی اپتیک تحت نظر دانشگاه جامع علمی کاربردی افتتاح و دروس و کلاسها در سطح استاندارد برگزار گردید که امیدواریم با گسترش آن تا سطح کارشناسی اپتیک ادامه یافته و پذیراى دانشجویان خارجی باشیم .

البته ناگفته نماند در گذشته بطور نامنظم آموزشهایی برگزار می گردید ، بعنوان مثال میتوان از چند دوره کوتاه مدت آموزش تراش عدسی در سال ۱۳۵۲ توسط سازمان صنایع استان تهران برگزار گردید نام برد که به دلیل مقطعی بودن آموزش ، بدست فراموشی سپرده شد . تا اینکه در چند سال اخیر دوره هاى شش ماهه عینک سازی و یک ماهه باز آموزی به همت اتحادیه با همکاری اساتید محترم انجمن فیزیک ایران برگزار گردید که ثمره آن سبب افتتاح دوره های کاردانی اپتیک گردید .

از آنجا که همکارى علمی و عملی اتحادیه و انجمن فیزیک ایران در این دوران وارد مرحله جدی ترى شده بود و به دلیل علاقه ایکه هیئت مدیره اتحادیه به ارتقاع سطح علمی و دانش فنی عینک سازان سراسر کشور داشت تشکیل کمیسیون فنی – آموزشی را امرى اجتناب ناپذیر دانست و لذا از اشخاصی که دراین فن مهارتی داشتند دعوت به همکارى نمود وسپس با تشویق خود سبب شد که اعضا کمیسیون موفق به تالیفاتی در زمینه عینک سازی گردند که هم اکنون در دانشگاه تدریس می کردد و به همین مناسبت مولفین مراتب تشکر و قدردانی خود را از هیئت مدیره اتحادیه اعلام میدارند .

بطور کلی ، از آنجا که تاریخ ورود عینک به کشور نسبت ممالک مترقی جوان بوده و به تبع آن تاریخچه آموزش عینک سازى نیز جوان تر می باشد و قاعدتاً میبایستی نحوه آموزش این فن از سطح آموزش پایین ترى برخوردار باشد اما خوشبختانه این چنین نشد زیرا جهش و گام بلندى که توسط اتحادیه عینک سازان بخصوص هیئت مدیره جدید از سال ۱۳۷۹ برداشته شد ، تمام دوران عقب ماندگی آموزش را جبران و به سطح قابل قبولی برساند.