عینک آفتابی

استفاده از عینک آفتابی در طول روز در تمامی فصل ها بسیار مهم است خصوصا در فصل گرما
اشعه نور خورشید میتواند موجب ایجاد صدمات جدی در چشم شود و به سطح قرنیه و عدسی داخل چشم صدمه وارد کندب

عینک آفتابی ابتدا باید به لحاظ توانایی با اشعه (uv)
استاندارد باشد و به طور معمول عینک های /افتابی )
uv400
مناسب هستند مهمتر از مهم عینک آفتابی باید بتواند کره چشم را به خوبی بپوشاند و توصیه
میشود از عینک های آفتابی با قاب بزرگ استفاده کنید