انتخاب فریم

با توجه به اطلاعاتی که گروه ما در اختیار شما قرار میدهن به راحتی میتوانید فریم متناسب با چهره خود را انتخاب کنید

به طور کلی فریمی که برای فرد انتخاب میشود بایستی دارای خطوطی باشد که آن دسته از خطوط صورت را که از حالت ایده آل فاصله دارد را تعدیل نماید

در انتخاب فریم اندازه عمودی و افقی فریم ؛میزان گردی و یا مربع بودن شکل فریم و رنگ فریم اهمیت دارد

چند نکته تاثیر گذار در انتخاب فریم
:
شکل صورت
زاویه صورت
رنگ مو
رنگ پوست

با توجه به این نکات به راحتی میتوانید فریم مناسب با چهره خود را خریداری کنید